Sobota i okolice...

       Sobota – wieś, w latach 1393, lub 1451 (według niektórych źródeł), do roku 1870 miasto. Leży w województwie łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Bielawy. W latach 1975-1998  miejscowość położona była w województwie skierniewickim.

          W parku w Sobocie znajduje się renesansowy dwór murowany Zawiszów, przebudowany na neogotycki w latach międzywojennych. W 1985 w czasie badań archeologicznych w bryle dworu zidentyfikowano pozostałości sześciobocznej wieży o boku długości 4,5 m, opiętej narożnymi przyporami i zbudowanej z cegły gotyckiej. Jest to jedyny dotychczas zidentyfikowany fragment XV-wiecznego zamku, najprawdopodobniej rezydencji obronnej Doliwitów Sobockich. Rodzina ta była dość znacząca w wiekach XIV-XV, wywodzili się z niej dwaj wysocy urzędnicy: wojewoda łęczycki Jan i kasztelan łęczycki Tomasz. Najprawdopodobniej ten ostatni zajmujący wcześniej stanowisko miecznika, a potem sędziego łęczyckiego, podjął się budowy rodowego zamku.

  Według rejestru zabytków na listę zabytków wpisane są obiekty:

  • kościół parafialny pw. świętych Piotra i Pawła, 1518, XIX,
  • cmentarz rzymskokatolicki,
  • kościół cmentarny pw. Przemienienia Pańskiego, drewniany, 1 poł. XVII,
  • zespół dworski, XVI, 2 poł XIX:
    • dwór „zameczek”,
    • park z aleją dojazdową.

   (Powyższe informacje zaczerpnięte z wikipedii.)

     Wzmianka o tej wsi istnieje także w trylogii Henryka Sienkiewicza. „W Potopie”.

Aby przeczytać rozmowę bohaterów "Potopu", Kmicica z Kiemliczem, na temat miejscowości Sobota i okolic - kliknij w poniższy link:
Rozmowa

Żeby zobaczyć zdjęcia z Soboty, Piątku czy Łowicza - kliknij:
Zdjęcia z Soboty