Uderzcie w Bębny

Uderzcie w bębny, grajcie fanfary,
Na ścieżaj serce otwórz i patrz:
Złocą się w słońcu setne sztandary,
Karnie w przód kroczy harcerska brać.

   Do morza, do morza, ku wzburzonym falom.
   Niech z młodych piersi potężny rozbrzmi śpiew!
   Głazy się wzruszą, ognie rozpalą.
   Brzmij, pieśni, brzmij!
   Do nadobłocznych poleć stref!
   Idziemy silni, młodzi,
   Idziemy śpiewający,
   Dla nas nie ma granic,
   Przed nami zawsze słońce.

Podajcie dłonie - razem na morze!
Rozwińcie żagle! Na start! Na start!
Żadna nas siła, fala nie zmoże,
Na morze! Dalej! Żagle na wiatr!

Odważnie naprzód, nie drżyj nad głębią,
Serce swe otwórz, słuch wytęż, wzrok.
Jasność rozbłyśnie, gdzie mgły się kłębią,
Słońce rozzłoci ciemnie i mrok.Szanty
Menu