Moja dziewczyna

Moja dziewczyna ma oczy zielone,
Zielone tak jak morska toń.
Moja dziewczyna ma włosy kręcone,
Które spadają jej na skroń.

   A w tawernie nasza paka piwo pije,
   Ludzi tyle, że już nie ma wolnych miejsc.
   Piwo pije, szanty śpiewa - wie, że żyje,
   No, bo jutro wypływamy w długi rejs.

Moja dziewczyna ma usta czerwone,
Jak zachodzące słońce są.
Gdy ją całuję, są rozchylone,
W oczekiwaniu całe drżą.

Moja dziewczyna ma nogi do nieba,
Jak dwa obłoki - piersi dwie.
Gdy na nią patrzę, nic mi nie trzeba,
Jest taka ładna, gdy śmieje się.Szanty
Menu