Synchronizacja łańcuchów podaży i popytu

    W celu zachowania efektywności oraz zdolności do elastycznego reagowania na potrzeby klienta należy umiejętnie synchronizować fizyczny strumień dostarczanych dóbr (podaży) z informacyjnym strumieniem popytu.

    Zarządzanie strumieniem popytu koncentruje się na problematyce gromadzenia, przetwarzania i przepływu informacji w kierunku przeciwnym niż fizyczny przepływ dóbr w łańcuchu dostaw. Kolejną cechą wyróżniającą zarządzanie strumieniem popytu jest dominacja orientacji rynkowej nad efektywnościową. Klienci są postrzegani jako najważniejsze jego ogniwo. Strumienie informacji są sterowane przede wszystkim na podstawie realnie zgłoszonego popytu przez ostatecznych klientów, a nie na podstawie prognoz i planów jak to ma miejsce w przypadku strumieni podaży. Odmienny jest więc sposób kształtowania i kontroli zapasów. W przypadku zarządzania strumieniem popytu mamy do czynienia z ssaniem, natomiast w przypadku zarządzania strumieniem podaży mamy do czynienia z tłoczeniem.

Cechy zarządzania strumieniami podaży i popytu:

cecha

koncepcja
zarządzanie strumieniem podaży zarządzanie strumieniem popytu
Dominujący przedmiot przepływu produkty informacje
Dominujący kierunek przepływu od miejsc pozyskania surowców do miejsc konsumpcji od ostatecznych klientów do początkowych dostawców
Orientacja efektywnościowa rynkowa
Ostateczni klienci pasywni, poza strukturą łańcucha aktywni, włączeni w strukturę łańcucha
Zarządzanie zapasami proaktywne, na podstawie prognoz i planów reaktywne, na podstawie realnego popytu

Synchronizacja zarządzania strumieniem popytu z zarządzaniem strumieniem podaży:

źródło: J. Witkowski "Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia"

 

Kącik naukowy
Menu