Integracja w łańcuchach dostaw

Cechy łańcucha dostaw
- przejrzystość (monitorowanie zapasów w całym łańcuchu dostaw, ograniczanie niepewności, redukcja zapasów bezpieczeństwa, ograniczenie zakupów na zapas);
- zapasy (poziom zapasów musi być skoordynowany w całym łańcuchu dostaw);
- cena produktu (łączny koszt jaki ponosi klient);
- podział ryzyka (wspólnie ponoszone ryzyko - wspólne inwestycje, zagwarantowanie usługodawcom logistycznym pewnej wielkości obrotów w określonym czasie);
- planowanie na poziomie łańcucha dostaw (współpraca dostawców z producentami na zasadzie JiT);
- sojusze (stosunki organizacyjne polegające na zmniejszeniu liczby dostawców oraz zacieśnianiu współpracy dążąc do osiągnięcia wyznaczonych kosztów i jakości);

Funkcje międzyorganizacyjne relacji logistycznych koncentrują się na następujących 3 aspektach:
- tworzeniu nowych układów (koncentrujących się wokół dodatnich efektów skali, konsolidacji, synergii, czy outsourcigu co prowadzi do odchudzania przedsiębiorstw);
- wpływaniu relacji międzyorganizacyjnych na wyniki firmy;
- współzależności relacji międzyorganizacyjnych, która powoduja, że relacje między dwoma ogniwami wpływają na relacje z innymi firmami.

W zintegrowanym łańcuchu dostaw decydującą jest realizacja wspólnego celu wszystkich partnerów. Wymaga to ujawnienia posiadanych informacji handlowych.
Do pozostałych czynników integracyjnych można zaliczyć:
- odpowiednią strategię logistyczną,
- jednolite standardy identyfikacyjne,
- stosowanie automatycznej identyfikacji,
- zintegrowany system informatyczny.

Integracja procesów logistycznych w łańcuchach dostaw:

 

Kącik naukowy
Menu