Strzelanie do tarczy

Hallo :)
Przeciągnij czerwony pocisk myszką. Po zwolnieniu przycisku myszki nastąpi strzał z procy. Cięciwa procy pozostanie w tym samym miejscu. W celu ponowienia próby wciśnij przycisk po lewej stronie


Gry i animacje
Kącik naukowy
Menu