Odbijające się piłki

Dla trzech piłek:
Prędkość pozioma
Prędkość pionowa

Gry i animacje
Kącik naukowy
Menu