Transpozycja macierzy

Podaj liczbę wierszy macierzy A:

Podaj liczbę kolumn macierzy A:

Operacje na macierzach
Kącik naukowy
Menu
Strona główna