Obliczanie wartości Pi

Wpisując w okrąg wielokąt foremny o coraz większej liczbie boków można z coraz większą dokładnością obliczać wielkość Pi.
Program liczy wartość Pi na podstawie podanego kąta między promieniami okręgu tworzącymi trójkąt równoramienny wraz z jedną ze ścian wielokąta foremnego.
Im mniejszy kąt, tym więcej boków ma wielokąt i tym dokładniej jest wyliczana wielkość Pi.
Program wyświetla wszystkie kroki obliczeń - im mniejsza wielkość kąta, tym więcej obliczeń.
Wynik na dole strony.

Podaj kąt (w zakresie od 0.01° do 3° )
Kącik naukowy
Menu
Strona główna