Macierz odwrotna

Program olicza macierz odwrotną do danej macierzy A. W pierwszym kroku należy podać stopień macierzy kwadratowej. Następnie program wczytuje macierz. W kolejnym kroku program oblicza macierz odwrotną i wyświetla wyniki.

Podaj stopień macierzy A(od 1 do 10):

Operacje na macierzach
Kącik naukowy
Menu
Strona główna