Mnożenie macierzy

Ponieważ warunkiem mnożenia macierzy jest to, aby liczba kolumn w 1-szej macierzy równała się liczbie wierszy w 2-giej macierzy, program wczytuje na początku liczbę wierszy i kolumn macierzy A oraz tylko liczbę kolumn macierzy B. Mnożenie macierzy nie jest przemienne. Maksymalny rozmiar macierzy to [8x8], minimalny [1x1]. Program wczytuje wymiary macierzy, a następnie wczytuje same macierze. W kolejnym kroku wykonuje mnożenie i wyświetla macierz wynikową C.

Podaj liczbę wierszy macierzy A:

Podaj liczbę kolumn macierzy A:

Podaj liczbę kolumn macierzy B:


Operacje na macierzach
Kącik naukowy
Menu
Strona główna