Obliczanie różnicy między datami

Program oblicza różnicę między datami. Dostępne są dwie opcje : 1) liczenie różnicy między datą z przeszłości a chwilą obecną. 2) liczenie różnicy między dwiema dowolnymi datami. Przy wyborze drugiej opcji jako datę pierwszą należy wpisać datę wcześniejszą a jako datę drugą (opcjonalną) należy wpisać datę późniejszą. Przy wpisywaniu dat można, ale nie trzeba wpisywać godziny. Jest ona opcjonalna.

Wybierz operację:
Różnica między datą przeszłą a chwilą obecną
Różnica między dwiema datami

Podaj pierwszą datę np:( 12-03-2003 12:05 )
   
Podaj drugą datę - późniejszą (opcjonalnie) np:( 30-08-2020 )

Kącik naukowy
Menu
Strona główna