Wielomiany

Program oblicza wartość wielomianu w podanym punkcie x0. W pierwszej kolejności należy podać stopien wielomianu, następnie punkt x0, a na końcu współczynniki wielomianu. Do obliczeń program wykorzystuje schemat Hornera. Algorytm jest rekurencyjny.

Podaj stopień wielomianu (od 0 do 12):
Kącik naukowy
Menu
Strona główna