Budowa Wieży Hanoi*

Wieże Hanoi – problem polegający na odbudowaniu, z zachowaniem kształtu,
wieży z krążków o różnych średnicach, przy czym podczas przekładania wolno się posługiwać buforem
(reprezentowanym w tym przypadku przez dodatkowy słupek), jednak przy ogólnym założeniu,
że nie wolno kłaść krążka o większej średnicy na mniejszy ani przekładać kilku krążków jednocześnie.
Jest to przykład zadania, którego złożoność obliczeniowa wzrasta niezwykle szybko
w miarę zwiększania parametru wejściowego, tj. liczby elementów wieży.
Program wyświetla informacje z którego słupka przełożyć krążek i na którym słupku go położyć, tak aby przełożyć wszystkie elementy wieży.

Przykład dla 4-ech krążków Od lewej: słupek nr1 z całą wieżą, pusty słupek nr2 pełniący rolę bufora i pusty słupek docelowy nr3

Podaj ilość krążków (od 1 do 10):


* Żródło: Wikipedia.Kącik naukowy
Menu
Strona główna