Eliminacja Gaussa

Program liczy układ równań metodą eliminacji Gaussa. W pierwszym kroku należy podać stopień macierzy kwadratowej A. Następnie program wczytuje macierz A poszerzoną o wektor wyrazów wolnych B (na rysunku wektor B jest w zielonej ramce). Na podstawie tych danych program oblicza wektor niewiadomych X (na rysunku niewiadome x,y,z).

Podaj stopień macierzy A(od 1 do 10):

Operacje na macierzach
Kącik naukowy
Menu
Strona główna