Liczba Eulera

Podstawa logarytmu naturalnego, liczba e, liczba Eulera, liczba Nepera – stała matematyczna wykorzystywana w wielu dziedzinach matematyki i fizyki.Oznacza się ją literą e. Może być liczona jako granica ciągu:
lub jako suma szeregu:
Program wylicza liczbę e jako sumę szeregu z zadaną dokładnością - od 1 do 11 miejsc po przecinku. Wyświetla ilość sumowań i wartość poszczególnych sum

Podaj liczbę miejsc po przecinku (od 1 do 11):Kącik naukowy
Menu
Strona główna