Rzut ukośny

Program oblicza zasięg i wysokość rzutu ukośnego. Należy podać prędkość początkową i kąt pod jakim wylatuje ciało.Następnie przedstawiany jest wykres rzutu.

Podaj prędkość początkową v0 [m/s]:

Podaj kąt (stopnie):
   
----

Kącik naukowy
Menu
Strona główna